Mycket skogsröjning efter stormarna
Efter att ha gallrat skog sedan 1993 ombildade år 2004 Krister och Markus Hansson den enskilda firman till Ararps Skogsentreprenad AB. De jobbar huvudsakligen åt Södra Skogsägarna och efter de stormar som drabbat området har de haft fullt upp.
Företaget startade från början med en traktorprocessor och en traktor med griplastare. Maskinparken har sedan dess utökats med tre gallringsskördare och två skotare att köra ut virket med. Ararps Skogsentreprenad AB:s huvudsakliga uppdragsgivare är Södra Skogsägarna och arbetsområdet sträcker sig från Hallands- och Smålandsgränsen upp till Borås, men entreprenaden arbetar mest i närområdet.
Krister och Markus har fortfarande fullt upp med att röja upp i skogen efter stormen Per och i dag har de sex anställda som jobbar i skift för att kunna utnyttja maskinerna bättre. Trots detta har de svårt att hinna med.
- I dag skulle vi egentligen behöva en skotare och två man till för att hinna med, säger Krister, men det finns inte en enda man till att uppbringa i området.
Det största hotet mot skogen nu är granbarkborren. Det är en liten skalbagge som i första hand angriper utsatta och skadade träd genom att borra sig in i trädet och lägga ägg under barken, vilket leder till att trädet dör. Med det klimat vi förväntar oss i sommar kommer barkborrarna att sprida sig kraftigt och angripa även friska träd. Ett sätt att förhindra detta är att försöka ta bort angripna träd så fort som möjligt, allt för att förhindra spridning.
- Så i dag går nog bara hälften till sågat virke och resten blir energived, konstaterar Krister.
Både Krister och Markus tycker om sitt arbete, men konstaterar att det är en tuff bransch. Priserna är pressade och blir de dyrbara maskinerna stående, är det ett stort avbräck.
Företaget håller hög miljöstandard och är PEFC-certifierat. Krister och Markus kvalitetssäkrar sina uppdrag genom gallringsuppföljning och kollar att diameter och längd stämmer med virket som kommer ur maskinerna.
Båda två konstaterar att jobbet i skogen inte passar alla eftersom det blir litet ensligt ibland, men dem passar det perfekt eftersom de gillar naturen och får möjlighet att uppleva årets alla årstider. Det krävs dock självdisciplin för att hålla igång maskinerna hela tiden.
- Så man måste kanske vara något av en enstöring för att passa för jobbet, säger Krister och skrattar.

Vildsvinsjakt
Förra året utökade Markus och Krister sitt vildsvinshägn till 90 tunnland där de håller ett stort antal vildsvin och ett tiotal hjortar. De har byggt en grillkåta där inne och gjort en liten damm där det finns kräftor. Till hösten tänker de bygga en vedeldad bastu och skapa ett rekreationsområde därinne. Far och son planerar att anordna jaktdagar med drevjakt i hägnen, för såväl enskilda som grupper.
- Det kommer också att finnas möjlighet att komma hit och träna sina hundar på vildsvin, säger Markus.

Ararps Skogsentreprenad AB

Bransch:
Fritid / Skogsavverkning / Skogsnäring

Telefon: 0325-52025


Email:
ararp@telia.com

Adress:
Ararps Skogsentreprenad AB
Ararp 3a
51295 Håcksvik

| 13 SENASTE FÖRETAGEN